„Zvýšená tělesná teplota není pro lékaře dostatečnou informací pro určení diagnózy. Je důležité znát hladinu tzv. C-reaktivního proteinu – CRP. Podle jeho obsahu v krvi můžeme poměrně přesně rozlišit bakteriální, nebo jiný, nejčastěji virový původ onemocnění. Zatímco první případ splňuje podmínky pro nasazení antibiotik, v druhém se většinou stačí z nemoci vyležet a vyléčit běžně dostupnými prostředky,” vysvětluje Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Hladina CRP v krvi se přitom zvyšuje u akutních zánětů velice rychle. Už za 6–12 hodin od jejich vypuknutí. Maxima dosahuje po 48 hodinách.

V současné době existuje více způsobů, jak vyšetřit hladinu CRP. Lékař buď využije služeb některé z laboratoří klinické biochemie, nebo vyšetření provede sám v ordinaci. Tento způsob je nejefektivnější.

Může si pořídit přístroj, který umí velmi přesně určit množství CRP. Případně si zvolí levnější variantu, bez přístroje, ta ale také plně dostačuje. V tomto případě odebere pacientovi krev z prstu a nanese ji na diagnostický proužek. Do tří minut zná výsledek.

Zdarma ze zdravotního pojištění

Vyšetření CRP pojišťovna hradí a pacient za něj nic neplatí, ať je provedeno přímo lékařem v ordinaci, nebo v externí laboratoři. Požadovat po pacientovi platbu by lékař mohl pouze v případě, že k vyšetření CRP neshledává žádný zdravotní důvod, ale pacient na něm trvá.

„V současné době využívá řada praktických lékařů, hlavně dětských, možnost provádět stanovení CRP přímo ve své ordinaci, tzv. v režimu POCT (Point of Care Testing). Pojišťovna příslušný výkon hradí nad rámec kapitační platby praktickým lékařům pro děti a dorost i všeobecným praktickým lékařům. Hradí ho i u lékařské služby první pomoci (LSPP),” vysvětluje Mgr. Oldřich Tichý, tiskový mluvčí VZP.

Výkon ale musí mít lékař nasmlouván, a to i v případě, že má potřebné vybavení a splňuje podmínky o zařazení výkonu do smlouvy. Jde o to, aby měl lékař patřičné vzdělání na to správně vyšetření provést a výsledek vyhodnotit. Výkon tedy není nasmlouván automaticky každému praktickému lékaři. I lékař, který nemá příslušný výkon uvedený ve smlouvě s pojišťovnou, však může pacientovi zajistit vyšetření CRP v laboratorním režimu, tj. odesláním vzorku krve do laboratoře. Ani za takto provedené vyšetření CRP pacient neplatí. Stejný postup používají v případě potřeby i lékaři ostatních odborností.

„Na variantu, že praktický lékař provede vyšetření CRP přímo v ordinaci jako ´nadstandard´ a chce ho zaplatit, by pacient přistoupit neměl. Takový požadavek by mohl znamenat, že lékař toto vyšetření nemá ve smlouvě s pojišťovnou, a pak zde chybí garance kvality, zaručená splněním podmínek pro nasmlouvání daného výkonu,” dodává tiskový mluvčí.

Domácí test

Test lze provést i doma. Stačí k němu kapka krve odebraná z bříška prstu na ruce. Test koncentraci C-reaktivního proteinu v krvi zjišťuje ve třech množstevních úrovních. Pokud je koncentrace CRP v krvi vysoká (třetí stupeň), je velmi pravděpodobné, že v organismu probíhá těžší bakteriální zánět.

V takovém případě je nutné nechat posoudit zdravotní stav lékařem. Při běžných onemocněních způsobených viry se obvykle hladina CRP nezvyšuje a léčba antibiotiky není nutná. Proces vyhodnocení vzorku trvá přesně pět minut. Testování je tedy velmi rychlé a jednoduché. Doporučená cena testu je 285 korun.

U zánětu hltanu (angíny) je výhodné doplnit test CRP dalším rychlotestem, tentokrát na streptokokovou infekci. Pokud prokáže přítomnost beta hemolytického streptokoku, umožňuje lékaři, aby pacientovi nasadil klasický penicilin. Proti němu si tento streptokok zatím nedokázal vytvořit rezistenci. Na rozdíl od řady jiných širokospektrých antibiotik. Test stojí 200-300 Kč.