Že je spotřeba sodíku, nejčastěji ve formě kuchyňské soli, více než nadměrná, není pochyb. Jelikož je sůl již téměř všude na světě jednoduše dosažitelnou látkou v dostatečném množství, užíváme ji hojně a ve velkém. Solíme kde co a jen málokdo se stará o to, zda náhodou nedodává svému tělu více soli, než je potřeba, cituje server Women’s Health magazine.

A že je nadbytek soli ve stravě všude po světě více než alarmující, dokládá i nedávná zpráva zveřejněná v časopise The New England Journal of Medicine. V rámci studie bylo zjištěno, že vysoká spotřeba sodíku každý rok stojí odhadem za smrtí více než 1,65 miliónu lidí po celém světě, u kterých byly hlavní příčinou smrti různé kardiovaskulární choroby.

Nadmíra přísunu soli může mít podle odborníků velký vliv právě na výskyt těchto onemocnění.

Alarmující hodnoty 

Odborníci v rámci rozsáhlého sběru údajů analyzovali data z 205 nezávislých výzkumů na téma příjem sodíku, které probíhaly celkem ve 187 zemích světa.

A výsledky byly podle jejich vlastních slov šokující. Bylo zjištěno, že už v roce 2010, kdy byly jednotlivé průzkumy prováděny, byl příjem v průměru 3,95 g na den, což je bezmála dvojnásobek doporučené denní dávky, která podle Světové zdravotnické organizace (WHO) činí dva gramy na den (maximálně do 2,5 g).

V některých zemích je ale i uváděný průměr nadměrně překračován. Například v oblasti Střední Asie činí konzumace až 5,51 gramu denně, Spojené státy pak uvádějí hodnotu 3,6 g na den (u jednotlivců ale není výjimkou i příjem přes 10 gramů denně), u subsaharské Afriky je údaj nižší, 2,18 gramu na den.

Jak ale odborníci dodávají, i když se jedná už tak o dost alarmující zjištění, aktuální hodnoty mohou být ještě mnohem vyšší, než je uváděno. Údaje totiž byly zjišťovány ze vzorků moči, které mohou příjem sodíku zkreslovat, a hodnota tak může být ve skutečnosti o dost vyšší.