Ženy se výrazně častěji rozhodují pro antikoncepci hormonální, má ji 86,6 procenta uživatelek. Nitroděložní antikoncepci si vybralo 13,4 procenta uživatelek.

Ke gynekologické péči bylo loni registrováno celkem 4,416 miliónu žen. Během roku 2012 bylo provedeno téměř 9,6 miliónu ambulantních gynekologických ošetření a vyšetření, na jednu ženu jich připadalo 2,9. Nejvíc to bylo v Praze (3,2) a v Libereckém kraji (3), nejméně v kraji Pardubickém s průměrem 2,5 ošetření a vyšetření.

Porodů bylo loni v ČR 108 300. Nejvíce se rodilo v Praze (60,5 porodu) a v Jihomoravském kraji (45,2), nejméně v kraji Karlovarském (34,8 porodu). Rozložení četnosti porodů je dáno rozmístěním, velikostí a kvalitou porodnic. V souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím zemřely loni tři ženy.

V roce 2012 bylo provedeno 181 900 gynekologických operací, tedy 34 na tisícovku žen. Nejvíc operací na tento počet žen bylo provedeno v Praze se 48 zákroky a v krajích Libereckém a Královéhradeckém, kde bylo operací po 35,4, nejméně jich na tisícovku žen připadalo v krajích Středočeském s 28,5 a Olomouckém s 29,7 zákroky. V souvislosti s gynekologickými operacemi loni v ČR zemřelo 32 žen.