Podle zákona má totiž zaměstnavatel povinnost poskytovat na pracovištích svým zaměstnancům bezplatně nápoje. Nejen kvůli dodržování pitného režimu, ale také kvůli bezpečnosti (kdyby například zaměstnanec potřeboval první pomoc).

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09) vysvětluje, že „to ale neznamená, že musí nakupovat speciální nápoje. Stačí normální pitná voda. Firmám ale nic nebrání, aby třeba v rámci benefitů zaměstnancům poskytovaly například ovocné nápoje nebo minerální vody.“

Ochranné nápoje

Speciální kategorii tvoří tzv. ochranné nápoje. Co si pod tímto názvem máme představit? Tyto nápoje jsou určeny například pro řidiče veřejné hromadné dopravy, zaměstnance hutí atd. Týkají se tedy pracovišť, kde není technicky možné odstranit tepelnou zátěž.

Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Poskytuje se v množství, které odpovídá nejméně 70 % tekutin ztracených z organismu za směnu potem a dýcháním.

FOTO: Dana Kysučanová, Novinky

Seznam ochranných nápojů vypracovává zaměstnavatel po dohodě se závodním lékařem. Vychází přitom z vyhodnocení rizik, podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Podle toho volí vhodné ochranné nápoje u lidí, kterým by se kvůli práci v nepříznivých pracovních podmínkách mohl zhoršit zdravotní stav.

Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a související ochranné nápoje má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví ČR. Případné dotazy na pracovní podmínky a hygienu práce je tak možné směrovat na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.