V elektronických zdravotních knížkách (EZK) jsou v anonymizované podobě uložena zdravotní data 2,5 miliónů lidí, tedy přibližně čtvrtiny české populace. V nich obsažená zdravotní data byla získána na základě klinických vyšetření pacientů a léků vydaných v lékárnách.

Podle statistik EZK užívaly v loňském roce antidepresiva v Česku statisíce lidí. Lékaři v roce 2012 předepsali téměř milión balení léků ze skupiny selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, nejčastěji užívaných antidepresiv. Při přepočtu na jednoho pacienta to znamená více než sedm balení na osobu za jediný rok.

Kraje s velkými městy vedou

Vyšší počet lidí beroucích antidepresiva je v krajích s velkými městy. Výjimkou je prvenství Zlínského kraje s dvanáctým největším městem v ČR a až 12. příčka Plzeňského kraje. „Výsledky jsou pro nás do jisté míry překvapením. Vypovídá to o tom, že ani vysoká míra nezaměstnanosti v některých krajích, ani relativně stresující život ve velkých městech zřejmě není rozhodujícím faktorem,“ uvedl Jiří Pašek, generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti IZIP, která projekt EZK vyvinula.

V odborných lékařských kruzích se v posledních letech vedou diskuse o tom, proč je spotřeba antidepresiv v posledních letech tak výrazná a zda to signalizuje nárůst psychických onemocnění ve společnosti či tendence k nadužívání léků. Statistiky EZK vysokou spotřebu antidepresiv potvrdily. Zároveň je možné konstatovat, že trend zvyšující se spotřeby antidepresiv se zastavil. Počet balení se meziročně zvýšil o necelé jedno procento, počet lidí beroucích antidepresiva oproti roku 2011 dokonce mírně klesl (o necelou tisícovku osob).

Antidepresiva nejsou jen léky užívané ke zmírnění symptomů klinické deprese. Pomáhají i při úzkostných stavech pacienta, při léčbě bipolární afektivní poruchy nebo při poruše příjmu potravy.

Pořadí krajů dle počtu osob užívajících antidepresiva za rok 2012
KrajPočet pacientů
Zlínský kraj
8,12%
Hl. město Praha
6,29%
Pardubický kraj
5,56%
Královéhradecký kraj
5,44%
Středočeský kraj
5,27%
Moravskoslezský kraj
5,26%
Olomoucký kraj
5,18%
Jihomoravský kraj
5,10%
Kraj Vysočina 5,07%
Liberecký kraj 4,95%
Jihočeský kraj
4,69%
Plzeňský kraj
4,43%
Karlovarský kraj 4,14%
Ústecký kraj
2,73%
Tabulka udává počet osob užívajících antidepresiva v rámci statistik EZK v přepočtu na obyvatelstvo v jednotlivých krajích