Důvodem poklesu účinnosti stávajících léků proti tuberkulóze je především nedodržování předepsaného léčebného režimu. To umožňuje bakteriím přežít nedostatečně dlouhou, přerušovanou či nevhodně kombinovanou léčbu a způsobit další vzplanutí onemocnění, které obvykle bývá závažné a špatně léčitelné.

„Největším nebezpečím je rozšíření kmenů odolných vůči antituberkulotikům a antibiotikům, které mají lékaři v současné době k dispozici. Přitom nový lék cílený na léčbu tuberkulózy nespatřil světlo světa již 50 let. Je proto zcela klíčové, aby farmaceutické firmy dokázaly držet krok s rostoucí rezistencí bacilů tuberkulózy na léky, a přicházely s novými způsoby léčby. V USA se již blýská na lepší časy. První lék pro léčbu tuberkulózy, a to i té multirezistentní, byl schválen FDA (americký úřad pro schvalování léčiv),“ vysvětluje prim. doc. Martina Vašáková, Ph.D. z Thomayerovy nemocnice.

Boj proti antimikrobiální rezistenci podporuje i Evropská iniciativa Inovative Medicines Initiative, která v současnosti jako jediná nabízí nejen českým výzkumným organizacím v oblasti inovativní medicíny možnost čerpat evropské finance. O ty mohou požádat konsorcia složená z výzkumných institucí, farmaceutických společností a akademických výzkumných center.

Tuberkulóza v číslech
Tuberkulóza je celosvětově rozšířenou chorobou, kterou je nakažena jedna třetina lidské populace. Nemoc propukne u každého desátého jedince.
Nemoc ohrožuje i Českou republiku, například prostřednictvím imigrantů ze zemí s vysokým výskytem onemocnění (např. Bangladéš, Afgánistán, Brazílie, Čína, Etiopie, Demokratická republika Kongo, Indie nebo Indonésie).
Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) bylo u nás v roce 2011 hospitalizováno s tuberkulózou přes 600 lidí. Většinou šlo o narkomany nebo bezdomovce, pětinu pacientů tvořili obyvatelé jiných zemí.
Celkem 28 nemocných v České republice v roce 2011 boj s chorobou prohrálo.
V roce 2011 bylo na celém světě 8,7 miliónu případů tuberkulózy. Více než jeden milión lidí onemocnění podlehlo.
 Tuberkulóza je jednou ze tří nejčastějších příčin úmrtí žen ve věku 15 – 44 let.