Evropský úřad pro bezpečnost potravin provedl rozsáhlou revizi studií o aspartamu a jeho metabolitech, přičemž dospěl jednoznačně k závěru, že není důvod znovu měnit předchozí posudek bezpečnosti aspartamu, který schválila Evropská unie.

Vědečtí odborníci tohoto úřadu prověřili všechny dostupné informace o aspartamu a produktech jeho rozkladu. Po podrobné a metodické analýze došli k závěru, že při stávajících úrovních expozice tyto látky pro spotřebitele nepředstavují žádný problém, pokud jde o toxicitu. Stávající přijatelný denní příjem (ADI) se pro obecnou populaci považuje za bezpečný a expozice spotřebitelů aspartamu se nachází pod touto hodnotou ADI.

Doporučený limit denního příjmu aspartamu by neměl přesáhnout 50 mg na kilogram tělesné váhy.

Bezpečnost aspartamu potvrzuje i řada českých lékařů a odborníků. Podle prof. Milana Kvapila z Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole je aspartam jednou z velmi dobrých možností, jak nahradit tolik oblíbený sladký cukr a snížit tak příjem energie. Navíc v žádné lékařské literatuře opravdu není k dispozici jediný validní důkaz pro zvýšení rizika vzniku nádorových onemocnění u lidí, kteří používají aspartam v běžných dávkách. Stejně tak není žádný věrohodný důkaz, že by aspartam či jeho jednotlivé složky ovlivňovaly v běžně přijímané dávce funkci centrálního nervového systému.

Žádný výzkum opak nepotvrdil

"Panel odborníků dospěl k závěru, že aspartam je bezpečné sladidlo, které je předmětem vyčerpávajícího výzkumu, a které může snížit energetickou hodnotu mnoha potravin. Neexistuje žádná důvěryhodná spojitost mezi aspartamem a chorobami souvisejícími s nervovou soustavou a chováním, a ani s žádnými jinými symptomy či nemocemi. Nebyla prokázána ani genetická toxicita nebo karcinogenita,“ uvedla Dr. Berna Magnusonová, konzultantka regulační poradenské společnosti Cantox Health Sciences International a docentka věd o výživě na univerzitě v Torontu.