„Dlouhodobé statistiky skutečně dokládají v České republice pokles výskytu onemocnění způsobených meningokokem séroskupiny C,“ potvrzuje MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy v SZÚ v Praze.

„ Do určité míry může být za snížením výskytu bakterie přirozený vývoj, neboť spektrum séroskupin na určitém území se v průběhu let spontánně mění, bez vlivu vakcinace. Svůj podíl může mít i vzrůstající proočkovanost populace, jelikož vakcinace proti séroskupině C má v České republice několikaletou historii. Postupně tak narůstá počet osob, které očkováním získaly protilátky, “ vysvětluje možné příčiny.

V posledních dvou letech přispívá k rostoucí proočkovanosti také aplikace konjugované tetravakcíny, která vedle séroskupiny C obsahuje očkovací látku proti třem dalším séroskupinám (A, W-135 a Y).

To potvrzuje i MUDr. Pavel Slezák ze Střediska očkování a cestovní medicíny: „Početnou skupinu zájemců o tetravakcínu představují cestovatelé. Např. v Americe je kromě séroskupiny C ohrožuje také séroskupina Y, Afrika je územím séroskupiny A a v jihovýchodní Asii se zase relativně často vyskytuje séroskupina W-135. Tetravakcína tedy splňuje více požadavků najednou. Samostatnou vakcínu proti séroskupině C naopak vyhledávají rodiče, kteří před možnými riziky chtějí chránit své malé děti, neboť na rozdíl od čtyřvalentní vakcíny je možné ji aplikovat již od dvou měsíců věku.“

Nebezpečí přetrvává v meningokoku séroskupiny B 

Nejčastější příčinou invazivního meningokokového onemocnění je aktuálně meningokok séroskupiny B (60 až 70 procent v posledních 6 letech), proti němuž však v současnosti není dostupná univerzálně účinná vakcína.

Meningokové onemocnění

Meningokokové onemocnění způsobuje bakterie meningokok. Jsou to bakterie, které nejsou nijak vzácné, a existuje jich celá řada. Pro člověka je jich důležitých jen několik. V České republice je to typ B, C a v posledních letech i Y.

Bakterie se přenáší vzdušnou cestou a běžně mají tuto bakterii i lidé v nosohltanu. Ve většině případů jde o neškodlivé typy, takže samotný nález meningokoka ve výtěru z hrdla nemusí být důvodem k obavám. Nebezpečné jsou typy, které označujeme jako hypervirulentní, to znamená, že jsou vysoce nebezpečné.

Nejtěžší formy meningokových infekcí jsou meningitida a celkové zaplavení organismu bakteriemi – otrava krve – sepse. Někdy mohou obě jednotky probíhat dohromady.

U nemocného s meningitidou vystoupí horečka, celková schvácenost a brzy dojde k poruše vědomí. Nemocný tak špatně komunikuje, nepoznává okolí, mohou nastat i křeče a zvracení. Malé děti bývají apatické nebo zvýšeně dráždivé a plačtivé.

U sepse se dostavuje horečka, celkový stav je zhoršený, ale vědomí je dlouho zachováno.

Nemocný s meningokovou infekcí musí být vždy umístěn na jednotce intenzivní péče či anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

Na infekci velmi dobře zabírají antibiotika, ale vzhledem k rychlému šíření infekce je zapotřebí užívat i léky, které podporují krevní oběh, působí proti otoku mozku, snižují horečku apod.