Mnozí Češi jednoduše vůbec netuší, jak často mají na jednotlivé prohlídky nárok a některým preventivním vyšetřením se záměrně přímo vyhýbají. Nejčastěji se jedná o specializované prohlídky, jako jsou vyšetření konečníku, prostaty nebo endoskopické vyšetření střev.

„Na preventivní prohlídky bychom měli jít i v případě, že nás žádné zdravotní problémy netrápí. Pomohou totiž odhalit skryté signály vážnějšího onemocnění a co nejdříve začít s léčbou,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice.

Ženy jsou v oblasti prevence zodpovědnější

O možnosti nechat si zdarma vyšetřit prostatu má povědomí polovina mužů nad 50 let, tj. těch, kteří mají na toto vyšetření nárok jednou za dva roky. Ale jen každý třetí muž v tomto věku na vyšetření chodí.

Naopak nejlepší informovanost o nárocích na preventivní péči je v oblasti gynekologie. Téměř 75 % žen ví, že na pravidelnou prohlídku ke gynekologovi by se měly dostavit jednou ročně. Dalších 22 % žen si dokonce myslí, že mají nárok chodit častěji. Většina žen pravidelně gynekologa opravdu navštěvuje, 30 % z nich dokonce absolvuje vyšetření častěji než jednou ročně.

Ženy nad 45 let mají kromě toho jednou za dva roky nárok na mamografické vyšetření; přesnou informaci o frekvenci preventivních mamografických vyšetření má 71 % žen v tomto věku.

Praktického lékaře bychom měli preventivně navštěvovat jedenkrát za dva roky, zubaře pak dvakrát ročně. Na vyšetření střev a konečníku má nárok každý občan starší 55 let, a to jednou za deset let. Možnosti vyšetření konečníku a střev však reálně využívá jen 25 - 30 % těch, kteří na ně mají nárok. Navíc téměř polovina obyvatel nad 55 let vůbec netuší, že se může nechat zdarma vyšetřit.

Přečtěte si také
Jedno dítě, více jazyků

Jak se žije dětem, které odmala mluví více jazyky?

Více se dočtete ve čtvrteční příloze deníku Právo Café.