Podle vědců páry zaměstnané ve stejném oboru mají mnohem větší problémy nalézt a udržet si tu správnou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Což znamená, že si tito lidé více tahají práci domů a tedy i pracovní neshody a stres. A dokonce tráví i v zaměstnání mnohem více času, než je nutné.

Odborníci pozorovali život více jak 600 akademických pracovníků, kdy přibližně polovina z nich měla svůj protějšek ve stejném pracovním oboru. Zajímal je počet odpracovaných hodin a také, jak mají nastaveny hranice mezi prací a soukromým životem.

Ze zjištění vyplynulo, že spokojenější jsou ve vztahu ti, jejichž protějšek pracuje ve zcela jiném oboru.

"Stále více párů má podobné povolání a řeší tedy v zaměstnání velmi podobné situace, z čehož mnozí usuzují, že si tito lidé i v soukromí mnohem více rozumí, než ti, kteří pracují každý někde jinde. Ve skutečnosti se u těchto párů mnohem častěji překrývá pracovní život s tím soukromým, což dlouhodobým vztahům vůbec neprospívá," vysvětluje profesor Gail Kinman z Univeristy of Bedforshire.

Podle něj oddělit práci od soukromí není vůbec jednoduché i pro lidi s jiným pracovním zařazením, natož pro ty, kteří řeší ve svém zaměstnání podobné, ne-li stejné problémy. Ve skutečnosti si tito lidé nedokážou od své práce odpočinout ani doma, z jejich vztahu se tak postupně vytrácí partnerská komunikace. Partneři se spolu v podstatě dokážou bavit jen o práci.