Jak uvedl, kolem každého implantátu se vytvoří vazivové pouzdro. Pouzdro je jak na implantátu, tak uvnitř tkáně. Je to blána. Pokud by implantát praskl, obsah postupně vytéká do prostoru, kde je blána. „To brání rozšiřování do tkání kolem,“ uvedl Měšťák.

Druhá operace je mnohem snazší

Avšak mízními cestami hmota přichází do tzv. regionálních uzlin v podpaží.  Až tam se zjistí, že nějaká uzlina se zvětšila. „Říká se tomu silikonové uzliny,“ uvedl docent. „Jsou hmatově prokazatelné.“. Většinou se prý ale nešíří dál a uzlina se odstraní.

Podle Měšťáka výměna implantátu je mnohem snazší, než první operace, kdy se implantát do prsu dává. Je to proto, že v prsu už je vytvořená, laicky řečeno, kapsa, z níž se vadný implantát vyjme a nový vsadí.