Kmenové buňky jsou základní nediferencované stavebné jednotky, ze kterých posléze vznikají jiné buňky a následně i tkáně. Protože se dokáží dělit a přeměňovat na jiný buněčný typ, snaží se je vědci používat při léčbě různých chorob a nyní i neplodnosti.

Na univerzitě v Kjótu vyjmuli vědci kmenové buňky z myších embryí a pomocí koktejlu chemických látek a vitamínů je přeměnili ve spermie v jejich raném stádiu. Tyto uměle vytvořené zárodky spermií pak vpravili do varlat neplodného myšího samce. Ten se nakonec ukázal jako plodný a z jeho spermií dopravených do samičího vajíčka se později narodila zdravá mláďata, která dokázala přivést na svět své vlastní potomky.

Nové pokusy, při kterých se z upravených kmenových buněk narodila zdravá mláďata, otevřely další dveře v dlouholetém výzkumu neplodnosti u mužů, ale i u žen. V tuto chvíli se tým snaží zopakovat svůj úspěch, tentokrát však chtějí z kmenové buňky vypěstovat myší vajíčko, uvedla agentura Reuters.

Vědecké úspěchy vzbudily etické otázky

Zatímco někteří jsou tímto vědeckým výzkumem nadšeni, jiní se obávají etického dopadu, který by jeho výsledky mohly mít na společnost. Je správné zasahovat do podstaty lidského života jenom proto, aby byly uspokojeny touhy neplodných párů? Vyvstávají také otázky, zda nebudou kompletně přepsána pravidla lidského rozmnožování. Tak jako tak, výzkum je zatím v plenkách.

„Naše práce probíhá zatím jen ve vědecké rovině a používáme pouze myši. Přenést dosažené poznatky na lidské buňky představuje ještě mnoho práce, času a diskuzí o etice,“ řekl deníku Daily Mail profesor Mitinori Saitou.