I když to mnohým může připadat jako otřepané klišé, základní povahové rysy člověka opravdu mohou naznačovat, jakým směrem se bude vyvíjet jeho zdraví či případné problémy. To ale automaticky neznamená, že když zapadáte do té dané skupiny, hrozí vám hned stoprocentně například choroby srdce. Spíše to poukazuje na aspekty, které by ve vašem případě mohly v celkovém pohledu více ohrožovat zdraví (například, kouření, alkohol apod.), vysvětlil doktor Martin Hagger, psycholog z univerzity v Nottinghamu.

Zde je přehled některých osobnostních typů a s ním spojená zdravotní kritéria.

Bezstarostní optimisté

Věřte tomu nebo ne, ale u optimistů hrozí mnohem větší riziko obezity. Dokládají to odborníci z univerzity v Kjótu, kteří porovnávali výsledky hubnutí u obézních žen i mužů během půlročního testu. Výsledky naznačily, že pozitivní jedinci, kteří si byli dost jistí svým úspěchem, prokázali nejmenší váhové úbytky, citoval server Daily Mail.

Podobnou studii prováděli i vědci z univerzity v Californii. U 1500 dětí ve věku zhruba 10 let zjišťovali jejich smysl pro humor, stejná zjištění pak prováděli i v období dospělosti. Došli k výsledku, že lidé mající v období dětství velký smysl pro humor umírají dříve než lidé, kteří jsou méně často dobře naladěni. Z jiných průzkumů zase vyplynulo, že bezstarostní a optimističtí jedinci v dospělosti mnohem častěji kouří a podléhají alkoholu, mají také rizikovější záliby.

Úzkostliví jedinci 

U emocionálně nestálých a závislých jedinců je podle odborníků mnohem větší pravděpodobnost, že budou kouřit či více holdovat alkoholu, více se u nich také mohou projevovat nepravidelné stravovací návyky či poruchy spánku. U těchto lidí také bývá v důsledku stresu vyšší hladina stresového hormonu kortizolu, který může častěji vyvolávat bolesti hlavy, více se u nich projevuje akné či problémy močového měchýře.

Úzkostliví lidé mají mnohem více sexu, což potvrzuje i vědecká pracovnice, doktorka Virpi Lummaaová. "Ženy neurotičky mají většinou větší sexuální apetit, ale je u nich i větší obava z toho, že nenajdou toho správného partnera pro život, s kterým budou moci založit rodinu. Proto častěji riskují a mají více krátkodobějších sexuálních partnerů," dodává.

Hašteřiví lidé

Agresivní a nepřátelské chování patří mezi nejméně zdravé osobní rysy člověka. U žen s tímto rysem bývá podle odborníků z onkologického střediska v Athénách více diagnostikována rakovina prsu, u mužů zase hrozí zvýšené riziko či náchylnost k rakovině tlustého střeva.

Stresové situace a negativní chování vůči okolí s sebou celkově také přináší vyšší riziko výskytu srdečních chorob, uvedli vědci z New Yorku.

Vnímaví a citliví jedinci

U citlivějších a vnímavějších mužů, kteří mají všeobecně nižší hladinu stresu, je mnohem méně pravděpodobné riziko srdečního infarktu, tvrdí vědci. Takoví muži jsou totiž schopnější otevřeně mluvit o svých pocitech, emocích či problémech a případně tak snáze řešit i zdravotní obtíže.

Plaší a ostýchaví lidé

U tohoto typu lidí hrozí podle zjištění až dvojnásobně vyšší riziko oproti ostatním, že je postihne infarkt či mrtvice. Vědci to dokládají i ve výsledcích své 30leté studie, kde naznačují i možný důvod. Tito lidé si střeží svůj "poklidný" život a každá případná změna je pro ně mnohem více stresující než pro jiné. Bývají také celkově náchylnější k virovým infekcím.

Společenští a vstřícní lidé

Podle výsledků studie odborníků z univerzity v Miláně jsou muži extroverti mnohem méně náchylní na srdeční choroby. Jsou také méně náchylní k infekcím a celkově se lépe a rychleji uzdravují. Mívají také více dětí, v průměru o 14 procent než méně extrovertní muži.

Svědomití a čestní lidé

Tyto povahové rysy mají pro člověka velkou výhodu v oblasti zdraví. Mnohem méně u takových lidí dochází k rozvoji různých chorob - diabetu, kýly, problémů s kostmi, či cévních mozkových příhod. Zjištění z mnohých studií také dokazují, že tito lidé důsledněji dbají na životosprávu a také pravidelněji cvičí.