Dr. Adam Gepner z univerzity v americkém Wisconsinu se rozhodl podrobněji prozkoumat souvislost mezi kouřením a hladinou cholesterolu. K tomu použil 1500 kuřáků reprezentujících současnou americkou populaci, kteří před zahájením studie vykouřili v průměru 21 cigaret denně.

"Ukázalo se, že těm, kteří se svým zlozvykem skončili, stoupla hladina ´dobrého` cholesterolu (HDL) o pět procent," prohlásil Gepner a dodal: "Výsledky jsou stejné bez ohledu na to, jak silnými kuřáky byli naši respondenti před pokusem. U žen byly výsledky o něco výraznější."

Pokud se výsledky Gepnerova týmu v budoucnosti potvrdí, mohly by pomoci vysvětlit, proč je mezi kouřením a srdečními nemocemi tak úzká souvislost.