"Nemyslíme si, že u starého člověka je jakási popletenost a zapomnětlivost normální a můžeme ji ignorovat. Jsme přesvědčeni, že se jedná o znaky skutečné nemoci," říká Robert Wilson z Rushova univerzitního lékařského centra v Chicagu, jehož studie byla zveřejněna v odborném časopise Neurology.

Wilsonovo odhalení je výsledkem řady dlouhodobých studií, při nich se po dobu 13 let pravidelně podrobovalo testům paměti 350 katolických mnichů, jeptišek a kněží. Po jejich smrti zkoumali experti jejich mozky - především zda obsahují protein tau způsobující v tomto orgánu jakési zauzliny, které jsou průvodním znakem Alzheimerovy choroby, nejčastější formy demence. Zároveň pátrali po důkazech o prodělaných mozkových příhodách, jimiž jsou tzv. Lewyho tělíska v nervových buňkách.

Za změny mozku může nemoc

U pacientů, u nichž se neprojevily žádné poruchy paměti, se žádné takové znaky v mozku nenašly. Naopak u těch, kteří zapomínali, se změny na mozku postupně objevují a v posledních čtyřech až pěti letech života dramaticky přibývají.

"Jsme přesvědčeni, že změny na mozku, které způsobují Alzheimerovu nemoc a další formy demence, způsobují i velmi mírné poruchy paměti a uvažování," tvrdí Wilson.

Alzheimerova nemoc je smrtelné onemocnění, při němž lidé postupně ztrácejí paměť, schopnost uvažovat a postarat se sami o sebe. Mnoho expertů si myslí, že choroba začíná už 10 let předtím, než se u postiženého projeví první příznaky. Nemocí trpí 26 miliónů lidí na celém světě.