V případě typické urgence, tedy nucení se vymočit, musí této potřebě žena vyhovět co nejdříve nebo téměř okamžitě, v řádu několika málo desítek vteřin. Pokud není nablízku toaleta, může (ale také nemusí) dojít až k úniku moče.

Dalším příznakem problému je příliš časté močení (frekvence) během dne, kdy žena navštíví toaletu osmkrát či ještě vícekrát. Objektivně přitom vůbec nepotřebuje.

„Představme si, že čidla ve stěně měchýře vydávají špatné signály nebo je centrální nervstvo špatně zpracovává. Rovnou vysílá tu poslední výzvu. Často přitom zcela falešně! V situaci, kdy je v měchýři půl deci moče, a je tedy skoro prázdný, dostává naše vědomí signál, že je plný k prasknutí!“ popisuje tento stav odborný server Inkontina.cz.

Nemocné ženy se dostávají do izolace

Takto postižené ženy trpí poruchami spánku, narušena je i kvalita jejich sexuálního života. Postupně se dostávají do izolace – nechodí ven, do míst, která nemají dobře „zmapovaná“ z hlediska dostupnosti toalet a nakonec prakticky neustále pobývají doma. Bojí se totiž, že pokud nestačí doběhnout na toaletu, mohou se i pomočit.

Většina se snaží své problémy zatajit tak dlouho, jak to jen jde, pokouší se opakovaně a zbytečně o samoléčbu a lékaře nenavštíví včas. Lékař přitom může účinně pomoci – první zlepšení kvality života nastává již po jednom až dvou měsících po nasazení léků.

Každá žena s problémy by měla nejprve navštívit svého gynekologa či urologa, který provede několik základních vyšetření. Seznam lékařů, kteří se na tyto poruchy specializují, najdete na www.hyperaktivni-mechyr.cz.

Lékař odebere moč k chemickému a kultivačnímu vyšetření, nemocné dostanou k vyplnění mikční deník – ke sledování frekvence močení v určitém časovém období (nejčastěji po dobu tří dnů) a vyplní i dotazníky týkající se kvality života. Lékař následně ženu vyšetří a poté zahájí léčbu. Pokud nedojde po dvou měsících ke zlepšení, odešle ji do specializovaného centra, kde jsou provedena další vyšetření. Obecně platí, že čím dříve nemocná žena navštíví ambulanci lékaře, tím dříve se projeví efekt léčby.

Léčba by měla trvat aspoň půl roku

V léčbě jsou velmi úspěšně používány moderní léky – parasympatolytika, která slouží k uvolnění (relaxaci) stěny močového měchýře, snižují i frekvenci močení a výskyt urgencí.

Léčebný efekt nastupuje pozvolna a je pozorován často až za tři týdny po nasazení léku, postupné zlepšování stavu a ústup obtíží může probíhat i šest měsíců od zahájení léčby. Ta by měla trvat alespoň půl roku až rok. Po tomto čase se léčiva mohou vysadit a vyhodnotí se stav a obtíže léčené ženy. Může se stát, že už léky potřebovat nebude, anebo se k nim po čase opět vrátí.