Zajímavý je i další fakt, jenž z ankety vyplynul, a to že devadesát procent lidí schvaluje užívaní medikamentů na spaní, pro uklidnění, stejně jako léků proti bolesti.

Srovnání průzkumu
4 % Čechů přiznala užívání tvrdých drog  1 % schvaluje tvrdé drogy
28 % přiznalo ozkoušení měkké drogy   25 % schvaluje měkké drogy
Výzkum nelze brát jako statistiku rozšíření drog v Česku, neboť ne všichni dotazovaní na téma drog, léků, alkoholu a cigaret odpovídají pravdivě - poznámka CVVM.

Z tabulky lze usoudit, že většina těch, již tvrdou drogu ozkoušeli, ji odsuzuje. Procento respondentů, kteří přiznali zkušenoust s měkkou drogou, mezi něž patří marihuana a hašiš, ve velké míře užívání těchto drog považuje za přijatelné.

Užívání tišících léků nebo prášků na spaní schvaluje devadesát procent české populace.

Užívání tišících léků nebo prášků na spaní schvaluje devadesát procent české populace.

FOTO: fotobanka Profimedia

Co se týče zkušeností s drogami, větší mají muži než ženy. Mezi počty uživatelů z měst a menších obcí nebyly významné rozdíly, stejně jako mezi dosaženým vzděláním u uživatelů.

Mladých kuřaček více než kuřáků

Nešvar zvaný nikotin se rozšiřuje u stále mladší generace. Například v Praze si děti první cigaretu zapalují průměrně mezi devíti a 10 lety věku.

V Česku cigaretám holduje 39 procent dívek, chlapců je o jedno procento méně. Patnáctiletých kuřaček je o třináct procent více než kuřáků, jichž je deset procent populace.