Muži jsou však výrazně častěji ošetřováni kvůli sexuálním poruchám a léčbě chorob vyvolaných pitím alkoholu a užíváním drog. Téměř dvě třetiny pacientů protialkoholní i protidrogové léčby v psychiatrických ambulancích loni tvořili muži. Mužskou slabinou je poté také patologické hráčství.

Nejčastěji pacienty trápí neurotické poruchy, tedy různé fóbie a obsese (téměř 40 procent), a afektivní poruchy jako třeba deprese (19 procent). Časté jsou taky organické poruchy, například demence (11 procent), a dále schizofrenie (osm procent).

Největší množství lidí dochází k psychiatrům v Praze. S psychiatrickým onemocněním se v metropoli léčí o 80 procent víc lidí, než je celorepublikový průměr. O 35 procent nad průměrem v záchytu duševních nemocí se nachází také Olomoucký kraj. Naopak hluboko pod celostátním průměrem o 45 procent se drží Karlovarský kraj a o téměř 32 procent Středočeský kraj. Údaje se hodnotí podle sídla zařízení, nikoli místa bydliště pacienta.

Diagnózy v psychiatrických ordinacích v ČR v roce 2009
Vybrané diagnózyPočet pacientů v roce 2009Podíl žen v procentech
Neurotické poruchy (různé fobie a obsese)192 66868,1
Afektivní poruchy (například deprese)93 21568,3
Organické poruchy (například demence)53 45863,3
Schizofrenie41 22354,1
Poruchy osobnosti25 26046,8
Poruchy vyvolané alkoholem 27 36733,7
Mentální retardace18 23543,5
Poruchy vyvolané drogami15 47634,8

Zdroj: ÚZIS