Odborníci z Montreal University sledovali mozky osob, které praktikují zenovou meditaci pravidelně a které naopak neprováděly podobné techniky nikdy. A lidé ze skupiny zenové meditace měli silnější a hustější oblast známou jako čelní cingulární lalok kůry mozkové. Ta právě vnímání bolesti řídí.

„Skrze trénink zenové meditace dochází k zesílení určitých oblastí kůry mozkové a to také vysvětluje, proč tito lidé vnímají bolest méně intenzivně,“ tvrdí doktor Joshua A. Grant z Montreal University.

Meditační praktiky by se podle něj měly stát součástí obecné léčby bolesti zvláště u osob vyššího věku, u nichž dochází ke snížení hustoty a síly mozkové kůry.

Umění oprostit se od myšlenek na objekt

"Za zenovou meditaci se považuje udržování nehybné mysli z okamžiku na okamžik. Podle budhistických mistrů to není vůbec složité. Je zapotřebí se jen naučit několik technik pomocí kterých ovládáme naše tělo, dech a mysl. Můžeme tak odetnout veškeré myšlení a uvědomit si pravou přirozenost," vysvětlují na stránkách zenové školy Kwan Um a dodávají:

"Chcete-li udržovat nehybnou mysl, musíte nejdříve ovládat své tělo. Naučíte se setrvat v nějaké poloze v sedu. Máte pokud možno zkřížené nohy, záda a hlavu držíte vzpřímeně. Oči máte částečně otevřené a zíráte před sebe na podlahu. Ruce jsou v poloze velké mudry hned nad klínem. Naučíte se pomalu vydechovat a vdechovat přes tan t'ien, energetické centrum umístěné těsně pod pupkem. Dlouhý nádech a ještě delší výdech. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Tak ovládáte své tělo a dech.

Jestliže umíte ovládat dech, můžete ovládat také svou mysl. S pomalými nádechy a výdechy se vaše myšlení pomalu tiší a stává se méně složitým, zatímco se energie přesouvá z mysli do tan t'ienu, hary neboli středu. V zenové praxi zde, ve svém středu, "udržujete" svou mysl. Je to velmi důležitá technika.

Většina lidí nechává myšlení v hlavě nebo v hrudi. Není to moc dobré. Hlava je centrum rozumu a hruď centrum emocí. Udržováním pozornosti v hlavě se myšlení komplikuje a energie stoupá vzhůru. Udržujete-li myšlení a starosti v hrudi, budou s vámi emoce přirozeně mávat. Nechte své myšlení prostě klesnout z hlavy a hrudi dolů. Tan t'ien je vaše vůle, centrum "dělání". Když se myšlení přirozeně soustředí do vašeho středu, stane se jasným a emoce čistými."