Nové výzkumy z Pekingu dokazují, že určité chemické látky v mozku skutečně ruší informace uložené v krátkodobé paměti, aby tyto zbytečně nezabíraly místo.

„Učení aktivuje biochemické formování paměti. Jenže aby mohly přijít nové informace, je pro ně třeba vymazat místo. Zjistili jsme, že zapomínání je aktivní proces čištění paměti,“ uvedl doktor I Čung z Pekingu.

V paměti uložené informace jsou mazány bílkovinou známou pod zkratkou Rac. Pokud se podaří mozku tuto bílkovinu blokovat v aktivitě, pak si uchovává informace po mnohem delší dobu. Aktivaci proteinu například spouští aktivní učení či jiný přísun nových informací.