Digitální chodník měří asi tři metry. Systém umožňuje prostřednictvím tří samostatných modulů snímání a analýzu tlakových poměrů na plosce nohy statickou a dynamickou metodou. Pokud se na něj postavíte, provede detailní rozbor plosek vašich nohou, pokud se projdete, zhodnotí rovněž stabilitu a sesbírá informace o morfologii těla a chůze.

Výrobce ortopedických vložek David Mühlbach chválí především individuální přístup k pacientovi, který systém umožňuje. Počítačový program data získaná z koberce zpracovává a rovnou navrhuje vhodnou podobu ortopedických vložek do bot, kterou stačí jen poupravit. Nohy si můžete nechat změřit hned na třech místech v Praze.