Karcinom prsu u velmi mladých žen sice tvoří 2 % nových případů, ale onemocnění u nich probíhá mnohem rychleji. Je to dáno především tím, že nádorové buňky se intenzivněji dělí, jejich bujení je „čilejší“ a častěji prorůstají do okolních tkání. Prvotní nádor se rychle zvětšuje a v průběhu několika týdnů až měsíců zakládá další ložiska.

Tak jako u každé rakoviny je v léčbě nejdůležitější přijít včas. Bohužel preventivní programy doposud byly věnovány především starším ženám, tudíž mladé ženy prevenci zanedbávají.

Není výjimečné, že žena čeká i několik měsíců, než zajde na vyšetření, které potvrdí či vyvrátí obavy. Při podezření na rakovinu prsu se ženy mohou obrátit na svého gynekologa či lékaře z prsních poraden, nebo přímo na Všeobecnou fakultní nemocnici.

"Když žena zavolá, že má podezření, může za námi přijít už druhý den. Žádné doporučení od praktického lékaře či gynekologa nepotřebuje,“ zdůrazňuje docentka Petra Tesařová, PhD., z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Projekt 35 pomůže nejen s diagnostikou, ale i léčbou

Zdravotní pojišťovny ženám mladším než 45 let nehradí plošný screening rakoviny prsu vzhledem k malému počtu případů. Základním preventivním opatřením u nich je tedy samovyšetření prsu. Provádět by ho měly všechny ženy a dívky hned po zahájení pravidelného menstruačního cyklu, a to jedenkrát za měsíc, nejlépe 7. den po ukončení menstruace, kdy se prsní žláza dobře prohmatává. Ženy, které již nemenstruují, mohou provádět vyšetření kterýkoli den v měsíci.

U mladých žen jsou nádory často podmíněny dědičně, a proto všem s genetickou zátěží jsou nabízeny speciální genetické testy. Nejde o žádný náročný zákrok, spočívá pouze v nitrožilním odebrání krve. Testy odhalí případné dědičné mutace genů, které jsou s uvedeným rizikem spojeny. V případě pozitivního výsledku testu pak mohou být vyšetřeni další členové rodiny – přímí příbuzní. Žena je poté lékaři pravidelně sledována.

O to, aby diagnostika i léčba mladých žen byla co nejkvalitnější i nejkomplexnější usiluje tzv. Projekt 35. "Chce mladým ženám zajistit optimální komplexní péči zahrnující nejen terapeutickou část, ale také podpůrnou léčbu, včetně psychologické pomoci a genetického testování tak, aby se mohly léčit v místě svého bydliště a zároveň měly přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením a k novým léčebným metodám," upozorňuje Tesařová.

Více informací nejen o projektu naleznete na www.projekt35.cz.