Ekonomové dokonce potvrzují, že vysocí lidé jsou úspěšnější v práci a více vydělávají. A psychologové ze Spojených států ještě dodávají, že vyšší lidé ve srovnání se stejně starými leč vzrůstem méně obdarovanými jedinci se cítí být šťastnějšími.

Do průzkumu, který se zaobíral konkrétní výškou jedince a vlivem tohoto aspektu na ekonomickou a psychologickou stránku kvality života, bylo zapojeno půl miliónu Američanů.

Podle odborného časopisu Economics and Human Biology vyšší lidé mají „lepší život“ než vzrůstem průměrní či podprůměrní jedinci.