Umělé dýchání

Uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy především předsunutím dolní čelisti před horní. Zkontrolujeme a vyčistíme dutinu ústní a hltan, postižený může mít zapadlý jazyk.

Jednou rukou tlakem na čelo stlačit hlavu postiženého do záklonu a palcem a ukazováčkem neprodyšně uzavřít nos. Začít třemi až pěti rychlými vdechy do postiženého. U dospělého pokračovat dvanácti umělými vdechy za minutu, u menších dětí asi 20 umělými vdechy za minutu.

Umělé dýchání se nesmí přerušit na déle než patnáct vteřin.

Zástava srdce

Příčinou je selhání srdeční činnosti, které se projevuje bezvědomím postižené osoby, lapavým dýcháním a pulz není hmatný.

První pomoc spočívá v úderu do středu hrudní kosti (asi 10 až 15 cm nad pupkem), pak čtyřikrát vydechnout do postiženého, je-li pulz nehmatný, je nutné resuscitovat. Patnáctkrát stlačit hrudník o 5 až 7 cm, pak dvakrát rychle vdechnout a opět patnáctkrát stlačit hrudník a střídat dva vdechy do postiženého s patnácti stlačeními hrudníku.

Zlomenina:

Znehybnit v poloze, ve které postižený drží poraněnou část těla a cítí nejmenší bolesti. Nikdy nenapravovat. Dlahy přikládat buď obalené, nebo přes oděv. Znehybnění dlahou by mělo být vždy přes dva klouby, nad a pod zlomeninou.

Krvácení:

Prudké krvácení je z velkých tepen. Z rány vystřikuje periodicky jasně červená krev. Ke smrtelné ztrátě krve může dojít během několika minut. Tepenná krvácení se musí ošetřovat zásadně vleže, a to stlačením krvácející tepny přímo v ráně holými prsty nebo prsty přes čistý kapesník. Pak přiložit tlakový obvaz.