Doktorka Alexandra Moravcová, dětská obezitoložka z pražské Všeobecné fakultní nemocnice, k těmto zvyšujícím se počtům obézních dětí uvedla: „I když se mírně zlepšily stravovací návyky dětí, nadváha stoupá pro naprostý nedostatek pohybu.

Výzkumu se zúčastnilo čtyři tisíce dětí, a to v rámci preventivních lékařských prohlídek ve věku 5, 13 a 17 let. Mimo jiné se ale prokázalo, že sedm procent dětí mělo příliš nízkou hmotnost, 4,6 procent pak dokonce velmi nízkou.

 

Do obezitologické ambulance přichází mnoho dětí, kterým je čtrnáct let a mají přes sto kilolékařka Alexandra Moravcová

Moravcová sama léčila šestnáctiletéholetého mladíka, který vážil 168 kilo. Problém je často v přístupu rodičů. Ti si přijdou jen ověřit, zda není příčina zvýšené hmotnosti zdravotního charakteru a další kroky už nepodnikají.

Přitom nadváha a obezita s sebou nesou zdravotní komplikace, především zvýšený cholesterol a krevní tlak. Nadměrná hmotnost zatěžuje pohybový aparát, přináší  kožní problémy, u obézních dívek zrychluje a u chlapců zpomaluje pohlavní zrání. Obézní děti jsou i náchylnější k respiračním infekcím. U obou pohlaví pak obezita vede ke sníženému sebevědomí.

Hlavní příčinou obezity je nedostatek pohybu

Odborník na výživu Pavel Suchánek z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny řekl, že třetina dětí zařazených do průzkumu se věnuje pohybu méně než dvě hodiny týdně, přitom optimum je pět hodin týdně. „Zejména v dospívání sedí dlouhé hodiny u počítače a vytváří se u nich někdy i odpor k pohybovým aktivitám obecně.“

Za úpravu stravy dětí trpících nadváhou či obezitou se přimlouvá Jitka Rusková, nutriční terapeutka z Poradenského centra Výživa dětí. „V žádném případě to neznamená redukční dietu jako u dospělých. Jídelníček musí být pestrý a ani u silně obézních dětí není vhodné zásadně omezovat konzumaci tuků. Dětský organismus je potřebuje pro vývoj. Je ale nutné změnit jejich skladbu a v jídelníčku mít hodně zeleniny.“

Rodiče, kteří se chtějí poradit ohledně nadváhy či obezity svého dítěte, mohou volat denně na bezplatnou informační linku 800 230 000.