Největší nebezpečí těchto chorob hrozí pacientům, u kterých se objevily v rodině: hlavně u rodičů a prarodičů. Propuknutí cukrovky obvykle urychlí i nadváha a stres. Pacienti z těchto rizikových skupin by měli navštívit očního lékaře a zajímat se o stav svých očí, zejména zrakového nervu a sítnice. Právě ty dokáže nový přístroj zachytit a zobrazit s nebývalou přesností, stejně jako s velkým rozlišením.

Umí to tak dobře, že o něm odborníci mluví s mírnou nadsázkou jako o histologii za živa. Histologie je obor, který zkoumá mikroskopické struktury tkání.

Výsledky emailem

„Například u VPMD dovede zachytit počáteční změny, což dává pacientovi šanci, aby nemoc s pomocí oftalmologa včas a efektivně léčil,“ říká MUDr. Hana Pešková, oční lékařka z Prahy.
Přístroj využívá odrazu a posunu světelného paprsku. Speciální počítačový program umí vytvořit barevný obraz vyšetřovaného místa, případně jeho prostorový model.

Výsledek vyšetření zaznamená v elektronické podobě, kterou lze posílat i e-mailem. „Lékař může lépe sledovat, k jakým změnám v oku s postupem doby dochází,“ říká doktorka Pešková. „To je cenné třeba při diagnostikování a léčbě zeleného zákalu.“

Nevýhodou vyšetření na optickém koherentním tomografu bývá to, že ho zdravotní pojišťovny nehradí. Pacient si ho obvykle musí zaplatit sám. Cena za vyšetření se pohybuje v řádech stokorun (obvykle 300 až 1000 Kč).

Základní představu o spektrálním optickém koherentním tomografu si můžete udělat na adrese www.hpeskova-ocni.cz, v kapitole Novinky. Různé typy těchto přístrojů mají v řadě krajských a okresních nemocnic i soukromých klinik (www.eyecentrum.cz, www.lexum.cz, www.gemini.cz atd.). Do jaké míry pomůžou zpřesnit a zefektivnit vaši diagnózu nebo léčbu, o tom se poraďte s očním lékařem.