„Nemoc se obvykle projeví po 60. roku věku, ale deset procent lidí onemocní do 40 let věku. Máme i případy pacientů 35letých,“ uvedl.

Lidé o nemoci málo vědí, a tak když potkají nemocného s Parkinsonovou chorobou, raději se od něj odvrátí, než aby mu nabídli pomoc.

Nemoc zdá se není dědičná, neprokázala se ani spojitost s telefonováním z mobilů a nedá se ani říci, že je civilizační. Přesto jsou podle Rotha průmyslové oblasti, kde se vyskytuje častěji, což může souviset i se škodlivinami v ovzduší. Za posledních 50 let přibývá počet nemocných, je to zřejmě i tím, že se lidé dožívají vyššího věku a lékaři chorobu umějí lépe diagnostikovat.

Onemocnění není zcela vyléčitelné, i když léky a zavedená elektrická sonda do mozku mohou pacientům významně pomoci. Ten, kdo onemocní do 40 let věku, se dožívá v průměru o deset let méně než běžná populace. Lidé, kteří mají Parkinsonovu chorobu mnoho let, v polovině případů propadají depresi a ve stejném počtu i demenci.