V roce 2007 zemřelo na tuberkulózu 56 lidí, tj. o čtyři více než v roce 2006. V mezinárodním srovnání patří ČR k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR. Světová zdravotnická organizace a EU považují za kritérium nízké prevalence 20 onemocnění na 100 tis. obyvatel. Tuto hranici nepřesáhl šestým rokem za sebou žádný kraj v ČR. Proti roku 2006 však vzrostl podíl cizinců na hlášených případech TBC.

Z hlediska věkových skupin bylo u obou pohlaví nejvíce nemocných ve věku nad 75 let (25,6 nemocných na 100 tis.) a dále v kategorii 70–74 let (14,8 na 100 tis.). Vyšší výskyt onemocnění (nad 10 případů na 100 tis.) začíná u mužů ve věku od 30 let, u žen je to až v kategorii nad 75 let. U dětí byl počet tak nízký, že ho statistika neuvádí.

Nejvíce případů v Praze

Z hlediska územního uspořádání byl nejvyšší výskyt TBC hlášen v Praze (12,3 případu na 100 tis. obyvatel) a v Jihomoravském kraji (10,8 případu/100 tis. obyv.). Nad republikový průměr se dostaly ještě kraje Moravskoslezský (9,5), Královéhradecký (9,4), Ústecký (9,3) a Olomoucký (8,7). Nejnižší nemocnost TBC byla v roce 2007 v kraji Vysočina.

V roce 2007 bylo registrováno 153 cizinců s TBC onemocněním, což představovalo 17,6 % ze všech TBC onemocnění (v roce 2006 to bylo 130 osob a 13,4 %). Nejvíce nemocných bylo ze Slovenska (31), Vietnamu (28), Ukrajiny (27) a Mongolska (22). Mezi bezdomovci bylo zjištěno 39 případů.

Padesát šest pacientů zemřelo

Do registru TBC bylo v roce 2007 hlášeno 56 úmrtí (52 v roce 2006). Nejvyšší úmrtnost byla ve věkové kategorii nad 75 let (20 osob, tj. 36 % zemřelých na TBC). Léčba nemocných antituberkulotiky nejčastěji trvala 27–39 týdnů (294 případů), hospitalizace probíhala nejčastěji po dobu 61–90 dnů (233 případů).

Počet nemocných na 100 000 obyvatel
Německo7,3
Rakousko11,6
Slovensko14,1
Polsko24,1
Rumunsko135,2
Bulharsko42,7
ČR8,4
 Podíl cizinců na počtu hlášených TBC v ČR
 Slovensko 31
 Vietnam 28
 Ukrajina 27
 Mongolsko 22
 Ostatní cizinci 45
 Celkem 153

Zdroj: WHO Report 2007 a ÚZIS 2008