"Astma je neinfekční zánětlivý stav, při kterém se při různých podnětech zužují dýchací cesty a dýchání se stává obtížným. Projevuje se dušností, kašlem, pískoty či sípáním při dýchání a tlakem na hrudi. Lékaři ho neumí vyléčit, ale dovedou ho zachytit a léčit," uvedl ředitel České iniciativy pro astma a pediatr motolské kliniky profesor Petr Pohunek.

Důležité je podle něj nemoc zachytit včas. Problém je, pokud dýchací potíže dítěte začnou rodiče akceptovat jako normu. Děti pak nemají adekvátní léčbu. Astma v raném věku signalizuje, co se bude dít v dospělosti.

"Astma je nejčastější chronická nemoc dětského věku. Až polovina dětí do školní docházky zažije dýchací obtíže, stavy, které mohou signalizovat astma. Přímo astma má podle některých údajů přes deset procent dětí do 15 let," dodal Pohunka.

Jedinou prevencí - stop kouření

Co se týče prevence astmatu, jediný rizikový faktor, který byl bezpečně prokázán a který zároveň lékaři umí odstranit, je podle odborníků kouření. Tabákový kouř totiž může blokovat receptory v dýchacích cestách, a blokovat tak účinek léků.

Od letošního roku jsou k dispozici mezinárodní doporučené postupy zaměřené na diagnostiku, sledování a praktickou léčbu dětského astmatu, které podle Světové zdravotnické organizace postihuje více než deset procent dětí. Dětské astma je jiné než astma dospělých a vyžaduje jiný přístup k diagnóze a léčbě.

Zdaleka ne všechny dýchací obtíže znamenají astma, ale děti potřebují vyšetřit v případě opakovaného výskytu rizikových projevů.