Ročně umírá na karcinom plic v ČR přibližně 5600 lidí, z toho 1300 žen. Zatímco u mužů úmrtnost za posledních 25 let klesla o 15 procent, u žen se naopak rok od roku zvyšuje.

Za nejvýznamnější příčinu vzniku rakoviny plic Zatloukal označil právě kouření. „U mužů tento faktor způsobuje 90 procent onemocnění, u žen je jeho podíl o něco nižší. U silných kuřáků je riziko rakoviny plic více než dvacetinásobně vyšší ve srovnání s nekuřáky,“ sdělil.

Dalšími příčinami vzniku plicní rakoviny jsou radon, znečištěné životní prostředí a genetické dispozice. Onemocnění vzniká zpravidla až s víceletým odstupem. I když existují nové takzvané biologické léky, které působí přímo v nádoru a nezatěžují ostatní tkáň, je vyléčení velmi problematické.

„Pokud kuřák kouření zanechá, postupně snižuje riziko onemocnění, ale asi až po patnácti letech se přiblíží hodnotě rizika nekuřáka,“ připomněl profesor. Proto se přimlouvá za omezení kouření, zvláště žen.

Ve světě se zkoušejí i protinádorové vakcíny. Zatím ale nebyly uvolněny pro běžné léčení.