Němečtí neurologové z Institutu Maxe Plancka sledovali u několika osob jejich myšlenky metodou zobrazování pomocí funkční magnetické rezonance. Každý dobrovolník měl při testech pohlédnout na obrazovku a rozhodnout, které ze dvou nabízených tlačítek stiskne. Nervová aktivita přitom byla zaznamenána v čichovém a temenním laloku kůry mozkové.

Tato aktivita byla zaznamenána dlouho předtím, než se dotyční jedinci skutečně odhodlali ke stisku.

„Zjistili jsme, že výsledek rozhodování může být zakódovaný v mozkové aktivitě až deset sekund předtím, než se dostane do vědomí. Toto zpoždění pravděpodobně odpovídá činnosti sítě různých oblastí pro řízení na vysoké úrovni, které připraví toto rozhodnutí předtím, než vstoupí do vědom.

Dojem, že jsme schopni svobodně volit mezi různými možnostmi akce, je pro naše mentální zdraví stěžejní. Jenže tyto objevy napovídají tomu, že naše subjektivní zkušenost svobody není ničím jiným než iluzí a naše činy jsou zahájeny nevědomými mentálními procesy dlouho předtím, než si začneme uvědomovat náš záměr nějak se zachovat,“ tvrdí profesor John-Dylan Haynes z Lipska.

Studie byl publikována v odborném časopise Nature Neuorscience.