Cukrovka postihuje stále více madších osob. Alarmující je, že zhruba třetina postižených není diagnostikována. Přičemž v průběhu onemocnění cukrovkou vznikají nejrůznější komplikace, jako je postižení očí, ledvin, nervů, srdce a cév, které může komplexní léčba oddálit.

Mezi nejvážnější komplikace patří ischémie dolní končetiny, tj. porucha prokrvení,
která se podílí na vzniku syndromu „diabetické nohy“. Současně s ní dochází i k tzv. neuropatii, a řídnutí kostí. Díky této kombinaci necítí diabetici bolest, která je prvním varovným signálem vážné poruchy prokrvení.

Proto mnoho cukrovkářů přijde k lékaři dost pozdě, tedy již s pokročilým stádiem nemoci - nehojícími se defekty tkání, či dokonce s odumřelými prsty.

V první řadě je zapotřebí obnovit průtok krve končetinou

Ročně postihne „diabetická noha“ přes 41 tisíc diabetiků, tj. 5 % nemocných. Za tuto komplikaci zaplatí téměř 8 tisíc lidí ročně amputací.

„Jedním ze základních předpokladů léčby je co nejrozsáhlejší obnovení průtoku krve končetinou,“ uvádí Doc. Jan Peregrin ze Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM. „Pomocí chirurgického bypassu je to z diagnostického hlediska možné pouze u limitovaného počtu nemocných. Proto na našem pracovišti provádíme zprůchodnění zúžených či uzavřených bércových tepen pomocí intervenční radiologie.

Zákroky zvané angioplastiky spočívají v roztahování neprůchodných cév speciálním balónkovým katétrem. Provádíme více než 300 těchto zákroků ročně s úspěšností záchrany končetiny 83 %,“ dodává Peregrin.

Intervenční radiologické zákroky na končetinách postižených syndromem „diabetické nohy“ se ve většině nemocnic standardně neprovádějí a to proto, si za to lidé musí připlatit.

Nejdůležitější je prevence

Nejlepším způsobem, jak léčit diabetické nohy, zůstává i nadále prevence. Všichni nemocní s diabetem by měli být nejméně jednou ročně vyšetřeni diabetologem nebo praktickým lékařem. Lékař nohy prohlédne, posoudí cévní zásobení a citlivost končetin.

Pacientům, kterým lékař při vyšetření cév a nervů zjistí vysoké riziko, nebo již byli pro syndrom diabetické nohy léčeni, by měli být pravidelně sledováni v podiatrických ambulancích. Základem prevence je samozřejmě léčba vysokého cukru, krevního tlaku a tuků v krvi, ale také zákaz kouření.