"Zatímco tyto výsledky naší studie dokazují, že aspirin by neměl být běžně doporučován jako chemoprevence kolorektální rakoviny u zdravé populace, je zde potřeba dalších studií, které by pomohly identifikovat, u kterých pacientů potenciální blahodárné působení léku převáží rizika. Potřebujeme také lépe pochopit, jak aspirin pracuje v prevenci a inhibici růstu kolorektální rakoviny,“ uvedl vedoucí autor studie doktor Andrew T. Chan z Massachusettské všeobecné nemocnice.

Muži, kteří užívají aspirin pravidelně, mají významně nižší riziko onemocnění tímto typem rakoviny, jako je distální rakovina tračníku, proximální rakovina tračníku a rakovina konečníku. U sledovaných osob se pozitivní účinek aspirinu na tlusté střevo a konečník dostavil až po pěti letech pravidelného užívání. Studie zahrnula přes 51 tisíc amerických mužů.