Podle Omara Šerýho z Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně je genetika jednou z nejrychleji se vyvíjejících oblastí vědy. Před čtrnácti lety, kdy se zapojil do vědeckého projektu Lidský genom, si prý neuměl představit, že se tak brzy bude genetika využívat v preventivní medicíně.

"Nejnovější vědecké poznatky se podařilo z akademické půdy přenést do klinické praxe," dodal Šerý.

Genetické testování nemocí provádí více firem, klinik i nemocnic v ČR, většinou se ale zaměřují jen na jednu chorobu. Tyto testy hradí zdravotní pojišťovny. Nárok na příspěvek pojišťovny mají například lidé z rodin, v nichž je častý výskyt určité nemoci. Testují se tak třeba faktory, které vedou k rakovině prsu, nebo takzvané trombofilní faktory (způsobují poruchy srážení krve).

Genetika se využívá také pro zjišťování možných zdravotních komplikací u nenarozených dětí.