Vědci z Kanady zkoumali úrovně genové exprese ve vzorcích tkáně odebrané v dýchacích cestách čtyř nekuřáků, osmi kuřáků a dvanácti bývalých kuřáků, kteří neholdovali tabáku již minimálně rok až dvaatřicet let.

Některé geny, které měly pozměněnou expresi v tkáni kuřáků, se vrátily do normálu u těch, kteří kouřit přestali. Ale dalších 124 genů se do normy nevrátilo ani po řadě let od poslední cigarety. Přestat kouřit sice znamená výrazně snížit riziko zhoubných nemocí, ale neznamená omezit je na nulu. Podle Kanaďanů je to molekulární důkaz, že i po řadě let abstinence je tělo pořád ohrožováno jedy z období kouření.

"Ačkoli riziko srdečních onemocnění se případně vrátí do té meze jako u nekuřáků, riziko onemocnění rakovinou plic a rozedmou, zhoršující se plicní chorobou, která působí vážné těžkosti při dýchání, zůstává velmi vysoké, ačkoli pacient nekouřil již celá desetiletí," tvrdí Raj Chari z Centra pro výzkum rakoviny Britské Kolumbie ve Vancouveru.