Zatímco nemoci srdce a cév se u obou pohlaví vyskytují stejně, rizikové faktory a ochrana před těmito chorobami u nich shodné nejsou. Molekulární mechanismy odpovědné za tyto rozdíly zatím nejsou objasněny, ale někteří experti věří, že jistou roli ve fenoménu mají geny nebo pohlavní hormony jako estrogen či testosteron. A ačkoli není mechanismus rozdílu znám, fyziologické odlišnosti u obou pohlaví jsou jasné.

Cvičení je důležitý faktor v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Časté cvičení vede k fyziologickým změnám a užitečnému zvětšení srdce. Tento typ hypertrofie se liší od té patologické - abnormálního zvětšení srdce vedoucího k problémům jako selhání činnosti. Doktor Sebastian Brokat z Berlína sledoval myši různého pohlaví při pravidelném cvičení. Všímal si, jak se mění srdce samic a samců a jak jim cvičení prospívá v prevenci onemocnění oběhové soustavy.

"Tato studie prokázala, že cvičení zřejmě pomáhá ženskému pohlaví více než mužskému. Objevy zase o krůček více vysvětlují pohlavní dispozice k fyzické aktivitě, která chrání srdce," uvedl Brokat.