Byly publikovány tři studie, které popisují přeměnu běžných buněk tak, aby se chovaly jako zárodečné. Čtvrtá práce zase představila způsob, jak využít k získávání kmenových buněk vyřazená či abnormální embrya z oplodňovacích klinik. 

Zárodečné kmenové buňky by podle vědců mohly pomoci s léčbou některých závažných nemocí, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba nebo cukrovka. Problém je, že při jejich získávání se nyní ničí lidské zárodky, proti čemuž se ostře staví například římskokatolická církev. Americký prezident George Bush zase vetoval zákon, který počítal s rozšířením federálních prostředků na takový výzkum. 

Vědci, kteří studie vypracovali, experimentovali s myšmi. Dodávají také, že ještě nějakou dobu potrvá, než budou moci tyto techniky použít u lidí.  Zárodečné kmenové buňky jsou zdrojem všech buněk, tkání a orgánů v těle. Vědci je zkoumají nejen kvůli nemocem, ale i pro lepší pochopení života jako takového.