Pozitronová emisní tomografie dokáže zhodnotit metabolickou aktivitu buněk. Pomocí přístroje určeného k neuronavigaci lze nalézt v mozku místo, na které se zaměří speciální terapeutická metoda. K příslušnému místu se přiloží cívka vyrábějící magnetické pole, která tlumí nebo naopak nabuzuje mozkovou kůru. 

Sluchové halucinace jsou častější než halucinace vizuální a hlasy slyší až 70 procent schizofreniků. Pro pacienty jsou hlasy velmi reálné, někdy v takové míře, že je i pro terapeuta praktičtější brát je alespoň částečně jako paralelní realitu, než tvrdošíjně hledat způsoby, jak je pro pacienta od reality odlišit. Hlasy většinou nějak komentují jednání postiženého nebo mu radí. 

Pacienti, kterým může zobrazovací metoda pomoci, přicházejí do Psychiatrického centra Praha z celé republiky. Podle Španiela je tato nová metoda, která schizofrenikům ulevuje, "hudbou blízké budoucnosti" a otevřenou cestou k dalšímu výzkumu. Loni se jí podrobilo 20 lidí. 

V České republice trpí schizofrenií asi sto tisíc lidí

Schizofrenie postihuje myšlení, vnímání a emotivitu. Způsobuje to, že postižený obtížně funguje ve složitém světě. Choroba velmi často vede k invalidizaci nemocného. Jen 15 procent lidí postižených schizofrenií je schopno samostatně pracovat. 

V Česku žije se schizofrenií zhruba 100 000 lidí. Onemocnění se objevuje většinou mezi 20. až 25. rokem života, ačkoli příčiny choroby souvisí s vývojem mozku ještě v období před narozením. Zřídka se může schizofrenie projevit už u dětí nebo naopak v pozdějším věku. 

Podle přednosty Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Jiřího Rabocha se po pěti letech intenzivní terapie téměř uzdraví 14 procent schizofreniků a velká část nemocných se stabilizuje.