Protein NT-proBNP je krevní marker hormonu BNP, jehož koncentrace se zvyšuje při infarktu nebo stresu, vysvětlila profesorka na Kalifornské univerzitě Mary Whooleyová

"Když se srdeční stěny výrazně nafouknou v důsledku příliš velkého objemu krve nebo když jsou poškozeny nedostatečným zásobením krví, přibývá hormonu BNP a s ním i proteinu NT-proBNP," říká Whooleyová.

Účastníci výzkumu byli rozděleni do čtyř skupin podle hladiny NT-proBNP v krvi a byli sledováni v průměru tři a tři čtvrtě roku. Během tohoto pokusu jich 26 procent zemřelo nebo prodělalo kardiovaskulární příhodu. V podskupině, která měla nejvyšší hladinu NT-proBNP, bylo riziko úmrtí, infarktu či mozkové mrtvice 3,4krát vyšší než u skupiny, která měla hladinu tohoto proteinu nižší.

Whooleyová zdůraznila, že test má být používán jen u lidí s vyšším výskytem kardiovaskulárních nemocí, a ne jako běžný test pro lidi ve zdánlivě dobrém zdravotním stavu, pro něž má jen omezené použití.

Výhodou tohoto markeru podle ní je, že pomůže identifikovat pacienty s kardiovaskulárními chorobami, kteří potřebují důraznější léčbu.