Diskuse odborníků se především zaměřili na současnou situaci na českých školách, ve svých vystoupeních přítomní prezentovali různé studie či aktuální výzkumy týkající se bezpečného sexu nebo zvyšujícího se počtu lidí nakažených HIV. Téměř ve všech oblastech docházelo ke shodě, že informovanost českých studentů z oblasti sexuální výchovy je nedostatečná.

Podle jednoho výzkumu studenti gymnázií začínají se sexuálním životem ze středoškoláků nejpozději, měli by tedy být teoreticky nejvíce poučeni o možných rizicích sexu. Bohužel to tak často nebývá. Odklady sexuálního života často souvisí s jinými skutečnostmi. Mnozí studenti jsou odkázáni především na samostudium - informace, které získávají ve škole jsou nedostatečné.

K dokreslení současného stavu na některých českých školách by mohla posloužit i nedávná zpráva v médiích, kdy se dívčina po návratu ze školy svěřila své mamince, že paní učitelka dětem v hodině vyprávěla o tom, že homosexualita je nemoc. "Pro učitele neexistují povinné doškolovací kurzy v sexuální výchově, takže mnozí z nich stále setrvávají na stanovisku, kterému se naučili sami ve škole před 20 nebo 30 lety," vysvětlil sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc.