Vědci v nejnovějším průzkumu tvrdí, že klíčem ke šťastnému vztahu může být výše společného výdělku. Nejenže páry, které vydělávají více peněz, častěji vstupují do manželství, rovněž partneři, kteří vydělávají podobné sumy, mají větší šanci na setrvání ve vztahu, uvedl server Independent.

„Je to jednoduché, jakmile páry dosáhnou určité hranice příjmů a bohatství, vykazují vyšší pravděpodobnost, že se vezmou. Chtějí mít dům, auto, dostatek peněz na krásnou svatbu, stejně jako stabilní pracovní místa,” uvedl k výsledkům studie ve své práci student Patrick Ishizuka z Cornellovy univerzity v USA.

Páry se slabším ekonomickým postavením se naopak podle jeho zjištění častěji rozcházejí. Popírá tak dřívější teorie, které tvrdí, že páry s nízkými příjmy kladou o to větší důraz na manželství.

„Manželství je stále častěji ‚vyhrazeno‘ pro páry, které dosahují vysokého ekonomického standardu,” uvedl. Dokazují to dle jeho vyjádření i rostoucí počty rozvodů, které jsou častější u lidí s nižším vzděláním.

Nicméně samotná výše výdělku není jediným faktorem, který má vliv na setrvání ve svazku. Svůj význam sehrává i podobnost vydělávané částky u obou partnerů. „Zdá se, že podobnost v tomto ohledu podporuje stabilitu ve vztahu,” dodává Ishizuka.

Z dalších faktorů majících vliv na dlouhé trvání vztahu zmínil i společné soužití před svatbou, které může ovlivnit pohled obou partnerů na tradiční pojetí role muže a ženy v manželství.