1. Potvrďte své pochybení

Jeden z nejdůležitějších kroků, které musíte učinit, je přiznání chyby a plné převzetí odpovědnosti za ni. To znamená, že nahlas řeknete, že na své chování opravdu nahlížíte jako na chybu, která druhému ublížila či způsobila nějaké problémy.

2. Vysvětlete, proč a jak se to stalo

Poté, co přiznáte chybu a převezmete za ni odpovědnost, je zapotřebí druhému vysvětlit, proč a jak se stala.

V tento okamžik je nutné zcela zapomenout na slůvko „ale”. Kvůli němu totiž může druhý snadno získat dojem, že se snažíte své vlastní pochybení svést na někoho či něco dalšího, což s upřímnou omluvou nemá nic společného.

3. Zapomeňte na výmluvy a výčitky

I když budete mít po ruce celou řadu polehčujících okolností, které budou snižovat váhu vašeho provinění, zapomeňte na ně. Jednak mohou odvádět pozornost, pak také mohou vzbuzovat další otázky a podezření.

Čím upřímněji vaše omluva vyzní, tím snáze vám druhý odpustí.

4. Navrhněte řešení, jak vše napravíte a budete dělat lépe

Nedílnou součástí každé omluvy by měla být projevená snaha o nápravu a slib, že už se to nebude opakovat. Tímto slibem dáte druhému jasně na srozuměnou, že při stejných okolnostech budete příště volit mnohem moudřejší rozhodnutí a tzv. se poučíte ze svých chyb. „Tento slib můžete umocnit ještě tím, že přesně popíšete, jak se v podobné situaci zachováte příště,” doporučuje na svém blogu klinická psycholožka Dr. Alicia Clarková.