„Může jít například o neshody s partnerem, prožitou autonehodu, výpověď v práci, onemocnění v rodině nebo třeba pocit, že nevíte, jak v životě dál. Každý to vnímáme jinak,” vysvětluje PhDr. Kateřina Siveková, ředitelka organizace Terapeutické centrum Modré dveře.

Tento druh pomoci byl pro občany regionu zatím dostupný pouze v Kostelci nad Černými lesy nebo v Praze. Nyní se nabízí možnost i v Říčanech.

„Říčany jsou dobře dostupné z několika směrů. Dojíždějí k nám i lidé z Benešova, Českého Brodu a jiných okresů,” upozorňuje Siveková.

Terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech

Centrum se nachází v klidné části Říčan.

FOTO: archív centra Modré dveře

Kromě krizové pomoci je možné v říčanském centru využít i dalších sociálních služeb, případně placenou psychoterapii. Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

„Snažíme se osoby s duševním onemocněním nevytrhovat z jejich přirozeného prostředí, ale pracovat komplexně jak s jejich problémem, tak s prostředím, kde žijí – rodinou, přáteli, zaměstnavatelem,” vysvětluje odbornice.

Nabídka služeb se bude postupně rozšiřovat tak, aby naplňovala myšlenku komplexní péče o klienty. „Už dnes jsme připraveni na reformu psychiatrické péče, a to tím, že naše centra disponují multidisciplinárním týmem, zázemím pro něj, automobily pro péči v terénu atd.,” dodává Siveková.

Více informací k centru naleznete na www.modredvere.cz.