Výzkum objednaný televizní společností Now TV zjistil, že více než třetina lidí (přesněji 36 procent) by se nebránila sexu s robotem, jednalo by se ale především o muže, ženy jsou v tomto ohledu zdrženlivější.

Jak ukázaly i dřívější studie, množství lidí ochotných k sexu s robotem roste s tím, jak více skutečnými se tito hypotetičtí roboti stávají (například roboti ze seriálů Humans nebo Westworld jsou bezesporu přitažlivější než ti, kteří vypadají jako Plecháč z Čaroděje ze země Oz).

Problematika sexu s robotem nás ale přivádí k dalším otázkám. Může být takový sex, když máte lidského partnera, považován za podvádění? Co když robota vezmete na rande? Co když se mu budete svěřovat se svými city, nebo se s ním mazlit?

Britové v tom mají poměrně jasno. Až 40 procent z nich by sex s robotem nepovažovalo za nevěru. I když je řada z nich přesvědčena, že v blízké budoucnosti začnou lidé s roboty i randit a navazovat vztahy.

Pokud si myslíte, že začít si s robotem je něco neakceptovatelného, pak si s partnerem promluvte dříve, než sexuální roboti vtrhnou do našeho každodenního života. Je to jedna z věcí ve vztahu, na které je ve vašem zájmu se shodnout.

Způsob, jak uspokojit své nejtemnější touhy

Z průzkumu také vyplynulo, že až pětina lidí nepovažuje za eticky problematické ublížit umělé inteligenci a pro téměř polovinu dotazovaných by byl sex s robotem způsob, jak uspokojit své nejtemnější touhy. Lidé by tak roboty využívali především k praktikám, které jejich partneři považují za nepřijatelné. Může se tak jednat i o násilné až destruktivní praktiky, jež s lidmi vůbec dělat nelze.

„Robotika a umělá inteligence je stále na míle vzdálená sofistikovaným výtvorům, které vidíme v seriálu Westworld, ale už dnes se v sexuálním průmyslu využívají umělé panny a roboti je budou brzy následovat,“ upozorňuje pro deník metro.co.uk profesor Noel Sharkey, jenž nedávno vydal konzultační zprávu v rámci Nadace pro zodpovědnou robotiku.

„Co se týče robotů, musíme si nastavit jako společnost etické hranice jejich správného využívání, abychom byli v následujících letech připraveni na to, až začnou roboti pronikat do našeho života,“ dodal profesor.

Jedná se o velké a složité téma, které je však třeba vyřešit co nejdříve. Sexuální roboti se stále více zdokonalují a doba, kdy se stanou běžnou součástí našich životů, není daleko.