Výzkumní pracovníci z Kalifornské univerzity v americkém San Francisku zkoumali, jaký vliv má sex na délku života žen. Studie se zúčastnilo 129 matek, které žily v dlouhodobém vztahu.

Výzkum trval týden, během něhož byly ženám odebírány vzorky krve. Výsledky ukázaly, že ženy, které měly alespoň jednou během sedmi dní sex, měly významně delší telomery. To jsou koncové části chromozomů, jejichž postupné zkracování vede ke stárnutí buněk.

„Zkrácené telomery mohou časem přispívat k chronickým degenerativním onemocněním a předčasné úmrtnosti,” uvedl vedoucí výzkumu Tomás Cabeza de Baca pro Daily Mail. Závěr studie ukazuje, že díky pravidelnému sexu dojde ke zpomalení procesu zkracování telomer, což vede ke zpomalení stárnutí.

U mužů se omlazující účinky pravidelného sexu neprokázaly.