Podívejte se s námi na nejčastější známky toho, že se možná i vaše manželství chýlí ke konci.

Neustále kontrolujete partnera

Ženy se mnohdy mylně domnívají, že změní svého partnera tím, že jej začnou ovládat. Vnucují mu tak svou vlastní představu, jak se má chovat, a přebírají nad jeho životem maximální kontrolu, což se mu samozřejmě nelíbí.

Ve skutečnosti by se to nelíbilo ani samotným ženám, pokud by se stejně chovali muži. Tímto způsobem lze dosáhnout totiž jediného - odmítavý postoj protkaný nenávistí.

Dáte průchod všem negativním emocím

Pokud začnete nahlas říkat své skutečné pocity, budete partnera detailně velmi upozorňovat, proč jste s ním nešťastná, z pocitu nepochopení na něj začnete řvát, vyčítat mu, nadávat, zesměšňovat ho či vědomě mu ubližovat. To je jistá cesta ke konci vztahu.

Musíte mít pravdu

Jakmile se neustále začnete ujišťovat, že jste v právu, a svůj způsob řešení začnete vidět jen jako jedinou správnou cestu, i když to partner bude vidět naprosto jinak.  Cokoli vy uděláte, bude z jeho pohledu špatně, cokoliv udělá váš partner, bude také špatně.

Začnete mu oplácet 

Když budete chtít muži ukázat, zač je toho loket, a začnete mu oplácet stejnou mincí. Přestože v ten daný okamžik budete cítit, že k tomu máte oprávnění, a je to tak správně, ve skutečnosti tím nic nevyřešíte, jen sama sobě ublížíte. Pocit zadostiučinění se jednoduše nedostaví a vy neztratíte jen partnera, ale dost často i sama sebe.

Stáhnete se do sebe a začnete partnera ignorovat

Děje se tak často ze strachu z konfliktu, vlastní zranitelnosti, ale také z pocitů beznaděje. I když partnera přestanete poslouchat a sebevíc ho budete ignorovat, neznamená to, že se vám uleví a daný stav cokoliv vyřeší. Jen se prohloubí pocit odcizení.

Začnete dělat ústupky

Jakmile začnete dělat cokoli, s čím nesouhlasíte, jen proto, aby se partner uklidnil, a vy jste měla klid, anebo také ze strachu, aby od vás neodešel. Bez ohledu na pravou příčinu tyto ústupky problémy jen prohlubují a definitivní řešení jen zbytečně oddalují.

Omlouváte své činy

Pokud budete svému partnerovi nevěrná a zdůvodníte si to tím, že si za to stejně může sám, protože se o vás dostatečně nestará, pak byste se sama sebe měla zeptat, zda není čas jít o dům dál.

Neustále se vzájemně obviňujete

Když se začnete zaměřovat jen na to, co dělá váš partner špatně a budete ho za to neustále hodnotit a odsuzovat, není to ta správná cesta.

Snažíte se měnit minulost

Pokud budete nespokojená ve vztahu a začnete to zdůvodňovat tím, že vám s partnerem vlastně od začátku nebylo dobře, protože vás nikdy skutečně nemiloval, pak je nejvyšší čas vše skoncovat. Tím, že zapomenete na vše hezké, nebudete mít na co navázat. Okrádáte pak o čas nejen sebe, ale i vašeho partnera.

Pocity zanedbání

Jedná se o nejběžnější, ale i nejzákeřnější pocity, jež poškozují vztahy. Jakmile vztah sklouzne do stereotypu, partneři spolu přestanou kvalitně trávit čas, pak je to dost často začátek konce. O každý vztah se musí pečovat, a jakmile se tak neděje a není vůle to změnit, nemá cenu v tom pokračovat.