Lidé jsou příliš jedineční a každé spojení dvou osob je natolik specifické, že recept na dokonalý vztah vytvořit přesně nelze. Je ovšem možné pojmenovat trendy a vlastnosti, které jsou společné všem šťastným a dlouhodobě fungujícím párům.

Tomu se věnovala doktorka Esther Perelová z Belgie, která pracovala se stovkami párů z celého světa.

Tři základní rysy spokojenosti

Všimla si v jejich vztahu tří základních společných rysů. Partneři se o sebe navzájem zajímají a jsou vzájemně zvídaví. Oba mají radost ze svého protějšku, jeho úspěchů, nápadů a chování. A oba si dokážou i ve vztahu uchovat vlastní život a čas jen na sebe.

Úcta, obdiv a zájem

„Páry, které opravdu vzkvétají, jsou neustále zvídavé a zajímají se nejen o sebe, ale i o druhého. Nikdy neřeknou, že svého partnera už znají. Nesnaží se tvářit, že vědí, co ten druhý řekne, než skutečně otevře ústa,“ vysvětluje doktorka Perelová působící v Antverpách.

Právě vzájemná úcta a obdiv jsou věci, které z mnoha vztahů vyprchají nejdříve.

Rozvíjení páru jako celku a naslouchání

Štěstí přitom partneři neopírají jen o své vlastní úspěchy a zážitky, ale upřímně se radují z toho, co dělá a prožívá také jejich protějšek. To je bez debat velmi šlechetná a milá vlastnost, která pár zoceluje jako celek.

Zejména i díky tomu se po delší době odloučení lidem stýská a těší se, až si společně budou vyprávět zážitky z doby, kdy se spolu neviděli.

Prostor sám pro sebe

„Zároveň ale dokážou jeden u druhého respektovat jeho jedinečnost. To znamená, že si dávají dost prostoru, aby mohli mít svůj vlastní svět myšlenek, cílů, koníčků, vášní a přátelství. Nesnaží se neustále vše dělat jen spolu a znát každou svou myšlenku,“ vysvětluje Perelová.

Párům doporučuje, aby pracovaly na třech aspektech, a to vzájemné svobodě ve vztahu, radování se jeden z druhého a jeho činností a neutichajícím obdivu a úctě k druhému.