Přestože nám sociální sítě zjednodušují seznamování s novými lidmi i flirt s přáteli, neznamená to, že lidé upřednostní tyto vztahy před reálnými. Komunikace je v dnešním světě velmi důležitá. A neumožňovat druhému využívat ji v plné míře, jak mu dnešní doba nabízí, nic nevyřeší.

Partneři by si hned v počátku měli jasně definovat hranice, co jsou jeden druhému ochotni tolerovat. Co je pro ně již ta neúnosná mez, přes kterou se již nedokážou přenést, a předcházet tak nejrůznějším žárlivým scénám a výčitkám.

Pokud je jejich cílem utvořit si s druhým skutečně pevný a zdravý vztah, založený na důvěře, odhodlání a uznání, pak musí zapomenout na jakékoliv omezování protějšku v komunikaci s ostatními. Strach o druhého je hezká věc, ale pokud při něm dochází k omezování partnera, nevěstí to nikdy nic dobrého.

Ve zdravém vztahu člověk nemá potřebu trávit čas starostmi o to, co dělá v jeho nepřítomnosti ten druhý. Žárlivost a výčitky jsou jen ukazatelem vlastní slabosti a nedůvěry v sebe sama. Pokud si partneři skutečně důvěřují, pak musí jít stranou i veškeré obavy z pokušení.

Důležitá důvěra

Lidé by měli mít na mysli, že čím víc se o druhého strachují a v obavách si neustále představují ty nejčernější scénáře, pak je větší předpoklad, že se jejich představy změní v realitu. Protože tyto jejich strachy zcela ovlivní jejich chování, které posléze může být pro druhého tím pravým důvodem, začít hledat jinde a být nevěrný.

Mnohem lepší je zeptat se sám sebe, dokážu toho druhého natolik milovat, že mu dám takovou důvěru a umožním mu vedle mne svobodně dýchat anebo již předem vím, že to s ním jednoduše nedokážu? Přiznat si tyto věci je dle odborníků vůbec to nejtěžší, pro dlouhodobě harmonický vztah ale to nejdůležitější.