Mozek lidí je naprogramován k upřednostňování průměrnosti. Co je průměrné, je téměř ideální. A přestože má člověk tendenci fyzicky obdivovat dokonalé křivky na těle i v obličeji, neznamená to, že hezounům automaticky důvěřuje.

Přestože se člověku možná někdo líbí, nepůsobí na něj majitel velmi atraktivního obličeje tak důvěryhodně jako majitel průměrné tváře. Nedůvěru však budí také lidé mající tvář nepřitažlivou.

Průměrnost je nejdůvěryhodnější

Mezi atraktivitou obličeje a odhadovanou důvěryhodností existuje závislost mající v grafickém vyjádření křivku tvaru U. Lidé považují za nejméně důvěryhodné ty jedince, kteří jsou příliš atraktivní nebo příliš nepohlední. Naopak průměrnost s ohledem na přitažlivost tváře je hodnocena jako nejdůvěryhodnější.

„Normálnost obličeje pravděpodobně naznačuje důvěrnost a kulturní napojení. Naše objevy mají významný vliv na chápání sociální percepce, včetně toho, jak funguje vnímání mezi různými kulturami a jejich interakce,“ uvedl doktor Carmel Sofer z Fakulty sociálních studií na Radboudově univerzitě v Nijmegenu.

V praxi to znamená, že příliš atraktivní a neatraktivní jedinec si musí důvěru získávat déle, ale to neznamená, že je nedůvěryhodný. Naopak průměrné tváři lidé uvěří snadno, ačkoli majitel takového obličeje může být velmi nedůvěryhodný.