Průměrný muž vyvrcholí po třech minutách pohlavního styku. Průměrná žena po třinácti minutách. Problém tedy nastává v okamžiku, kdy muž nemá kontrolu nad vlastní ejakulací a vyvrcholí od jedné do maximálně dvou minut od počátku styku.

„Někdy je ale možné za předčasnou ejakulaci považovat každou, která nevede k uspokojení obou partnerů. Jelikož když tento stav přetrvává delší dobu, vede k nesouladu, ke stresu jak ženy, tak muže, k frustraci, k odmítání pohlavního styku ženou, k narušení vztahu obou partnerů, popřípadě až k rozpadu vztahu,“ upozorňuje androlog MUDr. Karel Kočí.

Spokojenost ve vztahu pro oba

Bohužel ne každý muž si plně uvědomuje, že má problém. Obtíže si obvykle připustí až v okamžiku, kdy nemožnost partnerku sexuálně uspokojit začne ohrožovat jejich vzájemné partnerské soužití. Ze statistik jasně vyplývá, že pouhých 9 % mužů vyhledá kvůli svému problému lékaře a celých 91 % o možnosti vyhledat odbornou pomoc vůbec neuvažuje.

Muž, který předčasnou ejakulací trpí, totiž sexuálně nijak nestrádá, protože dosahuje normálního vyvrcholení, i když ve velmi krátkém čase. Zato jeho partnerce se žádného uspokojení nedostává, což má po čase velmi negativní vliv nejen na společný sexuální život, ale také na celý partnerský vztah.

„Česká žena potřebuje v průměru sedm minut k dosažení orgasmu. Většina českých mužů však má tendenci ejakulovat podstatně dříve. Cílem by proto mělo být sladit tento nepoměr ke spokojenosti obou partnerů,” říká sexuolog Petr Weiss.

Předčasná ejakulace se týká také žen:
Více než 60 % partnerek mužů, kteří předčasnou ejakulací trpí, je dlouhodobě nespokojeno s úrovní pohlavního styku
Více než 60 % mužů uvádí, že jejich partnerský vztah by byl daleko pevnější, kdyby netrpěli problémy s předčasnou ejakulací
Více než 60 % mužů by vyhledalo odbornou pomoc, kdyby jim to jejich partnerka navrhla

Kde je problém

Předčasná ejakulace může mít celou řadu příčin, od těch psychologických až po organické. V případě emocionálních a psychologických faktorů nejčastěji hovoříme o traumatizujících sexuálních zážitcích. V případě fyziologických faktorů se pak jedná především o urologické choroby nebo anatomický stav - krátká uzdička, hypersenzitivita žaludu, fimóza (nemoc penisu, při které nelze přetáhnout předkožku přes žalud) apod.

Někdy se předčasná ejakulace může objevit také jako vedlejší účinek léků, nebo dokonce užívání drog. U mnohých mužů se jedná o kombinaci faktorů.

Jaké jsou možnosti řešení

Jednak může pomoci psychoterapie, která vyřeší psychologický problém. Dále pak i užívání léků či používání lokálních přípravků. V každém případě by léčba měla probíhat pod dohledem lékaře a muži by se měli vyhnout rádoby zaručeným přípravkům, jež je možné sehnat na internetu.

Muži se s problémem mohou obrátit na urology, andrology či sexuology, kteří jim poskytnou individuální řešení.